صفحه اصلی    >   اينترنت پرسرعت ADSL    >   اینترنت ADSL چیست

اینترنت ADSL چیست

ADSL يا خط ديجيتال نامتقارن از خانواده سرويس هاي DSL است كه بدون ايجاد خط جديد و با استفاده از پهناي باند استفاده نشده خط تلفن ارائه مي شود . اين خطوط پرسرعت با نصب تجهيزاتي در مركز مخابرات كاربران و از سويي نصب مودم در محل استقرار كاربر مورد استفاده قرار مي گيرد . از ويژگي هاي اين خطوط عدم استفاده از خط تلفن است به عبارتي ديگر در زمان استفاده ، تلفن كاربر اشغال نمي شود، هزينه هاي تلفن را به همراه ندارد و كاربر مي تواند همزمان با اتصا ل به اينترنت از خط تلفن خود استفاده كند و درهمين حال سرعتي معادل 40 برابر خطوط عادي را داشته باشد

مزاياي +ADSL2 :

* سرعت بالا
* کيفيت مناسب تر نسبت به سرويس DialUp
* اتصال دائم به اينترنت
* هزينه ثابت ماهانه
* استفاده از خط تلفن بدون مشغول شدن خط
* هيچ هزينه اي به قبض تلفن اضافه نخواهد شد
* اتصال بسيار سريع و بي دردسر