صفحه اصلی    >   طراحي و خدمات وب سايت    >   برنامه نویسی اختصاصی

برنامه نویسی اختصاصی

هر وب سایتی با هدف خاصی طراحی و پیاده سازی می شود و طبیعتا نمی توان نرم افزار مدیریت محتوا را به گونه ای طراحی کرد که تمامی وب سایتهای اینترنتی را در برگیرد . اما به علت آنکه پایه تمامی وب سایتها تا 90 درصد با هم شباهت دارند ، سیستم های مدیریت محتوا ایجاد شده اند تا طراحی و پیاده سازی یک وب سایت را در حداقل زمان ممکن فراهم سازند . با این وجود هنوز هم وب سایتها برای رسیدن به رشد و تکامل ، و تبدیل شدن به ایده آل مشتریان نیازمند داشتن بخشهای مجزا برای برنامه نویسی می باشند .

به همین خاطر شرکت شمانت توسط کارشناسان و برنامه نویسان ماهر و مجرب توانسته است با به کارگیری تکنولوژی های روز دنیا در بخش برنامه نویسی اقدام به برنامه نویسی اختصاصی نسبت به نیاز مشتریان کند و اتوماسیون و پرتال های سازمانی جهت هرچه ساده تر کردن نحوه استفاده از این نرم افزار ها را ارائه کند.