صفحه اصلی    >   طراحي و خدمات وب سايت    >   مراحل طراحی پروژه

مراحل طراحی پروژه

کارشناسان طراحی ما به عنوان مشاور مشتری عمل خواهند کرد. وظیفه ما این است که روش ها و تکنولوژی های موجود در وب را برای مشتری شرح داده و بر اساس نیازهایی که دنبال می کند بهترین روش ها را همراه با مزایا و معایبی که دارند برای او توضیح دهیم.

1. مشاوره توسط کارشناسان شرکت

2. قرارداد

3. شروع طراحی توسط طراحان شرکت

4. شروع برنامه نویسی توسط برنامه نویسان شرکت

5. تحویل پروژه

6. پشتیبانی